Шта радимо?

Пројекат EmBuild пружа подршку јавном сектору у државама југоисточне Европе у припреми дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову и унапређење енергетске ефикасности грађевинског фонда.

Download

Зашто то радимо?

Приватни и јавни објекти корисници су 40% укупне произведене енергије у Европској унији, док је грађевински сектор одговоран за 36% укупне емисије CO2. Како би се остварили амбициозни циљеви уштеде енергије и смањење штетних климатских утицаја дефинисани директивама ЕУ неопходно је да наши приватни, јавни и индустријски објекти користите мање енергије. Јавни сектор треба да буде вођа на путу ка енергетски ефикасном грађевинском фонду!

More information

Шта очекујемо?

EmBuild је успешан ако:

... општине са којима сарађујемо произведу стратегије обнове зграда у њиховом власништву

... друге општине и градови у региону следе њихов пример

...мере које предлажу стратегије доведу до постизања вишеструких циљева: нижих рачуна за потрошњу енергије, побољшања нивоа комфора у објектима, здравије радне и животне средине, стварања нових радних места, итд.