Zahteve za pripravo renovacijskih strategij so se izkazale za preveč optimistične. Na podlagi raziskave, ki jo je izvedla organizacija BPIE (Buildings Performance Institute Europe), je zgolj 5 držav članic razvilo strategijo, ki v osnovi zadostuje petim temeljnim elementom, ki so opisani v 4. členu EED. Kljub temu se nobena od predloženih strategij ni uveljavila kot dobra praksa, ki bi lahko služila kot zgled in usmeritev za ostale članice EU.

Download

Projekt EmBUILD je namenjen krepitvi zmožnosti javnih odločevalcev na lokalnem in nacionalnem nivoju na področju razvoja strategij za energetsko obnovo. Lokalni in nacionalni odločevalci bi tako imeli večje kapacitete in pristojnosti pri zbiranju in obdelavi podatkov o obstoječem stavbnem fondu, pri identifikaciji investicij in vzpostavljanju sodelovanja z zasebnim sektorjem ter pri pridobivanju informacij za pripravo realističnih in tajnostno naravnanih strategij za energetsko učinkovito renovacijo stavbnega fonda. V okviru projekta EmBUILD bo v mrežo združenih vsaj 2000 javnih uradnikov, od katerih jih bo vsaj 900 sodelovalo na delavnicah in usposabljanjih. Projekt bo osredotočen tudi na ovrednotenje in definicijo dobrih praks v vsaj šestih partnerskih državah ter na promocijo orodij, ki bodo razvita s pomočjo mreže 1500 strokovnjakov iz javnega sektorja na ravni konzorcija. Projektne aktivnosti naj bi dolgoročno prispevale k zmanjšanju rabe primarne energije.